05 lipca 2017

Wykorzystanie oświetlenia LED w zakładach przemysłowych

   Zakłady przemysłowe możemy dzielić na różne grupy/kategorie, najczęściej jednak mówiąc o przemyśle mamy na myśli zakłady produkcyjne, wydobywcze lub magazyny. Ze względu na swoją specyfikę, każda z tych grup charakteryzuje się między innymi różną konstrukcją budynków, dostosowaną do potrzeb danego zakładu, a to co je łączy to ludzie, którzy w nich pracują.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, to na pracodawcy ciąży obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, a w tym zapewnienie odpowiedniego oświetlenia na stanowiskach pracy. Najlepszym rozwiązaniem, które bezpośrednio wpływa na zdrowie i samopoczucie pracowników byłoby zapewnienie na stanowisku pracy światła o najlepszej jakości czyli światła naturalnego. Jednak przyczyny geograficzne, wymuszają w codziennym życiu użycie światła sztucznego, często jako uzupełniającego w ciągu dnia. W pomieszczeniach, w których pracują ludzie, oświetlenie powinno spełniać wymagania zawarte w Polskiej Normie PN-EN 12464-1:2012 Światło
i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach, a w szczególności wymagania te powinny dotyczyć takich parametrów jak odpowiednia wartość i równomierność natężenia oświetlenia, rozkład luminancji, olśnienie, temperatura barwowa światła, oddawanie barw, itp.

Wiele zakładów przemysłowych na dzień dzisiejszy ze względu na długi czas działania posiada oświetlenie stare, zużyte, często nie spełniające już wymogów norm oświetleniowych, projektowane według starych technologii, a w wielu przypadkach już niewystarczające i nieefektywne energetycznie. Dlatego warto zastanowić się nad modernizacją oświetlenia i wykorzystać do tego celu nowe technologie dostępne na rynku. Oczywiście można realizować takie modernizacje z zastosowaniem źródeł tradycyjnych, jednak najlepsze wyniki osiąga się poprzez zastosowanie coraz szerzej stosowanego oświetlenia opartego na technologii LED. Główne powody dla których powinniśmy rozważyć modernizację oświetlenia na LED to obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa pracowników. Przy okazji należy wspomnieć, że czas zwrotu z inwestycji z racji spadających cen produktów LED jest coraz krótszy.

Obniżenie kosztów eksploatacyjnych wprost przekłada się na koszty produkcji, a oszczędności pochodzą głównie z obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz kosztów utrzymania instalacji oświetleniowej. Zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa we wnętrzach zakładów przemysłowych uzyskuje się poprzez utrzymanie wysokich parametrów systemu między innymi przez utrzymanie odpowiednio dużej wartości natężenia oświetlenia, właściwej temperatury barwowej, wysokiego współczynnika oddawania barw, zapewnieniu równomierności oświetlenia i ograniczeniu zjawiska olśnienia. W przypadku zakładów produkcyjnych w których używa się maszyn wirujących ważne jest też unikanie migotania światła. Odpowiednio dobrane oświetlenie wpływa bezpośrednio na jakość widzenia na stanowisku pracy - na rozpoznawanie kształtów, barw i szczegółów przedmiotów a to przeciwdziała zmęczeniu pracowników, podnosi poziom bezpieczeństwa oraz komfortu pracy.

Ze względu na specyfikę technologii LED i opartych o nią rozwiązań produktowych, modernizacji oświetlenia zawsze powinniśmy dokonywać na podstawie projektu wykonanego przez profesjonalnych projektantów. Dobór rozwiązań do poszczególnych części czy konkretnych stanowisk w zakładzie jest niezwykle istotny, a dobrze dopasowany projekt przyniesie widoczne oszczędności w budżecie przedsiębiorstwa (tym większe im dłuższy jest czas dziennego użytkowania oświetlenia) oraz zapewni dobrą jakość światła na wiele lat. Rozwiązania LED szczególnie sprawdzą się w miejscach o niskiej temperaturze i częstych zanikach napięcia zasilania. Dodatkowo, ze względu na swoją specyfikę, diody w łatwy sposób dają się sterować, co w połączeniu z czujnikami ruchu, obecności i natężenia światła daje możliwość sterowania całym systemem i gwarantuje dalsze oszczędności.

W bieżącej ofercie firmy LED-POL możemy znaleźć dwa podejścia do modernizacji istniejących systemów oświetleniowych, a mianowicie zastosowanie opraw przemysłowych klasycznych z liniowymi źródłami światła LED lub oprawy przemysłowe LED, które źródło mają zintegrowane z oprawą.

Pierwsze z nich to zastosowanie w już istniejących (najczęściej w zakładach przemysłowych) oprawach świetlówkowych, liniowych źródeł LED, popularnych Tub LED np. marki ORO-T8-120-GLASS-BD zamienników klasycznych świetlówek liniowych. Wiąże się to, niestety, z koniecznością demontażu układu elektrycznego oprawy co stawia pod znakiem zapytania jej bezpieczeństwo eksploatacji. Jednym z rozwiązań unikającym demontażu układu elektrycznego, jest zastosowanie specjalnego startera dołączanego przy zakupie do źródła. Jednak zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, jest równoczesna ze źródłem światła, wymiana starej, często zniszczonej oprawy na oprawę nową specjalnie dostosowaną do tego celu (patrz: ORO-GRADO-2XT8120).

        

Drugie podejście to stosowanie specjalnie do tego celu zaprojektowanych opraw ze zintegrowanym źródłem światła LED. Wiele z tych opraw stosuje specjalne soczewki, mini rastry do kształtowania strumienia światła aby zoptymalizować jego dystrybucje w zależności od potrzeb użytkownika. Oprawy zintegrowane często mają kształty zbliżone do odpowiedników klasycznych opraw liniowych jak np. ORO-SFERIS-40W-DW-L lub opraw typu High-Bay (ORO-HB-AERO-100W-DW), jednak coraz częściej pojawiają się inne rozwiązania.

Zainteresowany? - Kliknij tutaj i skontaktuj się z nami!

Promocje LIBRY

x

Szybki kontakt

* - pole wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym formularzu, niezbędnych do realizacji przesłanego zapytania oraz działań marketingowych wykonywanych w ramach LIBRA Sp.z.o.o., ul. Rzeźnicza 9, 43-300 Bielsko-Biała, KRS: 0000125292. LIBRA Sp.z.o.o. w Bielsku-Białej informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

x

Zapisz się do newslettera