14 września 2020

Prostym językiem o układach SZR
w systemach zasilania gwarantowanego

   Chyba nikogo dzisiaj nie trzeba przekonywać o istotnej roli ciągłości zasilania w obiektach w zasadzie każdego rodzaju. To co kiedyś było zarezerwowane dla obiektów przemysłowych i wielko powierzchniowych budynków komercyjnych, dziś stało się dostępne dla każdego. Zapraszamy do lektury artykułu o układach SZR w systemach zasilania gwarantowanego, stworzonego na bazie wiedzy i doświadczenia firmy LEGRAND.

System zasilania gwarantowanego to urządzanie lub też układ urządzeń służący do ochrony wybranych odbiorników przed zakłóceniami i zanikami zasilania z sieci energetycznej, których skutkiem mogłoby być zakłócenie lub przerwanie ich pracy.

W takim razie rodzi się pytanie, jakie urządzenia mogą wchodzić w skład tego układu? To oczywiście tytułowe urządzenie SZR oraz zasilacze bezprzerwowe UPS, coraz częściej spotykane jako podtrzymanie zasilania dla układów grzewczych, które w dzisiejszych czasach bez zasilania nie są w stanie pracować (Rys. 1).

Rys.1 Schemat układu zasilania gwarantowanego

Widzimy tutaj schemat trójpoziomowego układu zasilania gwarantowanego  z wykorzystaniem grupy urządzeń takich jak układy SZR, zasilacze bezprzerwowe UPS czy też zespół prądotwórczy. Analizując schemat (Rys. 1) możemy stwierdzić iż w pierwszej kolejności ciągłość zasilania zapewnia nam główny układ SZR który wybiera zasilanie z jednej z dwóch stacji transformatorowych gwarantując energię dla odbiorników kategorii III.

Same kategorie zasilania zostały omówione w dalszej części artykułu. Kontynuując analizę schematu z Rys. 1 przechodzimy do kolejnego układu SZR, który z jednej strony gwarantuje zasilanie z jednej z dwóch stacji transformatorowych wybranych przez poprzednika a z drugiej strony z zespołu prądotwórczego zapewniając ciągłość zasilania dla odbiorników kategorii II. W kolejnym etapie przechodzimy do zasilania UPS-a i dalej przy jego udziale dochodzimy do odbiorników kategorii I.

Kilka słów na temat kategorii zasilania.

Kategoria I - należą do niej odbiory strategiczne nie tolerujące żadnych zakłóceń czy przerw w zasilaniu. Zalicza się do nich miedzy innymi:

  • sieci komputerowe i systemy telekomunikacyjne,
  • systemy przetwarzania i transmisji danych,
  • systemy automatyki i sterowania,
  • urządzenia medyczne, itp.

Kategoria II - należą do niej odbiory, dla których kilkunastosekundowy zanik napięcia nie stanowi zagrożenia, a których zasilanie musi być rezerwowane ze względu na ich znaczenie w systemie. Należą do nich:

  • oświetlenie,
  • klimatyzacja i wentylacja,
  • pompy, windy, itp.

Kategoria III - należą do niej odbiory bez znaczenia strategicznego dla obiektu, nie wymagające specjalnych warunków zasilania.
Zalicza się do nich zwykle:

  • oświetlenie ogólne,
  • klimatyzacja komfortu,
  • systemy wentylacji podstawowej, itp.

W  tym miejscu możemy zadać sobie pytanie: PO CO TO WSZYSTKO?

Głównym celem stosowania tego typu rozwiązań jest w pierwszej kolejności bezpieczeństwo ludzi eksploatujących dany obiekt a w drugiej kolejności bezpieczeństwo mienia oraz bardziej wirtualnej wartości jaką są różnego rodzaju dane przechowywane w systemach informatycznych. Ponieważ nasze rozważania dotyczyć mają SZR-ów to nie unikniemy omówienia definicji układu SZR czyli układu samoczynnego załączenia rezerwy.

Zadaniem automatyki samoczynnego załączenia rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku, nadmiernego obniżenia lub też nadmiernego wzrostu napięcia w torze zasilania podstawowego, przy jednoczesnej pełnej sprawności urządzeń zasilania rezerwowego. Automatyka SZR ma na celu poprawienie niezawodności zasilania w energię elektryczną.

Przy omawianiu tak zaawansowanych systemów często zdarza się, że jedna definicja pociąga za sobą kolejną bo mówiąc o SZR-ach nie da się nie zdefiniować takich pojęć jak Rezerwa Jawna czy też Rezerwa Ukryta o czym opowiemy  w następnej części artykułu który niebawem opublikujemy w naszym Panelu Eksperta.

Wspólnie z firmą LEGRAND zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą zgłębić tematautomatyki samoczynnego załączenia rezerwy, na indywidualne szkolenia organizowane przez LEGRAND i LIBRA.

Zainteresowany? - Kliknij tutaj i skontaktuj się z nami!

Promocje LIBRY

x

Szybki kontakt

* - pole wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym formularzu, niezbędnych do realizacji przesłanego zapytania oraz działań marketingowych wykonywanych w ramach LIBRA Sp.z.o.o., ul. Rzeźnicza 9, 43-300 Bielsko-Biała, KRS: 0000125292. LIBRA Sp.z.o.o. w Bielsku-Białej informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

x

Zapisz się do newslettera