31 maja 2017

Norma CPR - nowe wymagania dla kabli

Czym jest rozporządzenie CPR?

Europejskie Rozporządzenie o Produktach Budowlanych (CPR) ma na celu stworzenie systemu przekazywania rzetelnych informacji odnośnie własności produktów używanych w obiektach budowlanych. Uzyskuje się to dzięki harmonizacji przepisów, precyzujących zasady testowania i klasyfikacji wyrobów budowlanych.

 

Jakie wyroby są objęte rozporządzeniem CPR?

Wszystkie wyroby wyprodukowane i wprowadzone na rynek, które będą stanowić stałą część budowli i których własności będą wpływać na własności budynku.

 

W jaki sposób CPR wpłynie na branżę kablową?

Reakcja kabli na ogień jest bardzo istotna dla bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. Dlatego właśnie kable zostały uwzględnione w europejskim systemie klasyfikacji według CPR. W konsekwencji powstała skorelowana norma produktowa EN 50575 dla różnych typów kabli.

 

Kiedy zmiana zacznie obowiązywać?

Pomiędzy 1 lipca 2016 a 1 lipca 2017 roku obowiązywać będzie okres przejściowy dla nowej normy i nowego, wspólnego oznakowania CE. Okres przejściowy zakończy się 1 lipca 2017 roku i wszystkie sprzeczne normy krajowe będą musiały być wycofane; od tego dnia obowiązywać będzie oznakowanie CE.

 

Kogo dotyczy nowa norma?

Producenci są zobligowani do produkcji i wprowadzania na rynek kabli zgodnych z nową normą, opracowywania deklaracji własności użytkowych i umieszczania znaku CE na wyrobie. Własności produktu muszą być zgodne z deklarowanymi własnościami użytkowymi.

Władze są zobowiązane do określania wymagań dla uczestników rynku.

Klienci, np. inżynierowie, architekci i projektanci, są zobowiązani do zapoznania się z nową normą: czego dotyczy, jakie produkty obejmuje i jak wybrać odpowiedni kabel dla danego typu budynku.
 
Hurtownicy są zobowiązani do zapoznania się z wymaganiami nowej normy, czego ona dotyczy, które produkty są nią objęte i posiadać w ofercie odpowiednie produkty.

Wykonawcy muszą zdawać sobie sprawę ze zmian i być w stanie wybierać odpowiednie kable.

 

Czym różni się nowa norma od starej?

Nowa norma EN 50575 wprowadza wymagania dla badania większej liczby parametrów niż wcześniejsza wersja. Kable będą testowane pod kątem ilości wydzielanej energii, odporności na rozprzestrzeniania ognia, ilości dymu, kwasowości dymów, emisji ciepła i powstawania płonących cząstek.
Dotychczasowe regulacje obejmowały tylko odporność na rozprzestrzenianie się ognia.

 

Jakie jest nazewnictwo nowych klas?

Nowe klasy są określane literami A, B, C, D, E i F z różnymi dodatkowymi oznaczeniami. A oznacza, że kabel nie jest palny a F, że odporność na działania ognia nie została określona.

 

Jakie typy kabli są objęte normą?

Zasilające, telekomunikacyjne i sygnałowe trwale zainstalowane w budynkach.

 

Co się zmieniło dla kabli?

Niektóre kable będą musiały zostać zmodyfikowane, ponieważ nie spełniają nowych wymagań w zakresie palności, wytwarzania dymu i palących się kropli.

 

Obowiązkowe oznakowanie CE

Wszystkie przewody objęte wspomnianą normą a wprowadzane do obrotu na terenie Unii Europejskiej, będą musiały być obowiązkowo oznakowane znakiem CE. Nie później, niż do dnia 1 lipca 2017 roku, oznakowanie CE wg nowych uregulowań pojawi się na wyrobach objętych rozporządzeniem a wszystkie normy krajowe sprzeczne z nową normą przestaną obowiązywać. Okres przejściowy równoległego obowiązywania starych i nowych przepisów rozpoczyna się z dniem 1 lipca 2016 i będzie trwał do 1 lipca 2017.

 

Wymagania dla znakowania CE

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CPR, producenci chcący oznakować swoje wyroby znakiem CE są zobowiązani do wystawienia Deklaracji Własności Użytkowych (DoP). Producent wystawiając Deklarację Własności Użytkowych potwierdza, że parametry jego produktu są zgodne z wartościami zadeklarowanymi w DoP oraz zgodne z wymaganiami zawartymi we wspomnianej normie przedmiotowej. Producent jest zobowiązany wystawić taką deklarację dla każdego wyrobu budowlanego.

 

Deklaracja Własności Użytkowych (ang.: DoP)

Deklaracja Własności Użytkowych zawiera ustandaryzowaną informację odnośnie istotnych własności produktu, które zostały wcześniej poddane ocenie. Umożliwia to porównywanie produktów niezależnie od miejsca ich produkcji. Deklaracja Własności Użytkowych zawiera również informacje o zastosowaniach produktu, producencie i czy strony trzecie były zaangażowane w kontrolę produkcji. Dlatego też, oznakowanie produktu znakiem CE jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem przeprowadzenia badań wymaganych normą oraz wystawienia Deklaracji Własności Użytkowych.

 

Promocje LIBRY

x

Szybki kontakt

* - pole wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym formularzu, niezbędnych do realizacji przesłanego zapytania oraz działań marketingowych wykonywanych w ramach LIBRA Sp.z.o.o., ul. Rzeźnicza 9, 43-300 Bielsko-Biała, KRS: 0000125292. LIBRA Sp.z.o.o. w Bielsku-Białej informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

x

Zapisz się do newslettera